ROTLING
( Vairengte a BER kai te )
1 Vairengte khuaa lut hmasa ber Haupua
2 Khawdin hmasa bertu Haupua
3 VCP hmasa ber Lalmawia (L), 1954 - 1955
4 VC Secretary hmasa ber Tlanglawma (L), 1954 - 1955
5 Headman hmasa ber Haupua, 1901 - 1912
6 Rangva In nei hmasa ber Tlanglawma (L), 1957
7 Tile In nei hmasa ber Chhawna (L), 1958
8 RCC Building sa hmasa ber R.Rochhuma (L), 1975
9 Hotel siam hmasa ber Zovi (L)
10 Driver hmasa ber Aikhama (L), 1923
11 Tlalakna nei hmasa ber Romawia
12 Radio nei hmasa ber Romawia
13 Gramaphone (Record Player) nei hmasa ber Chhawna (L), 1950
14 Thirsakawr nei hmasa ber Hrangtluana (L)
15 Tawlailir ke pali nei hmasa ber Khualbawia, 1968
16 Tawlailir Ke pahnih nei hmasa ber Sawithanga, 1972
17 Motor nei hmasa ber (Ford Canada) Aikhama (L), 1946
18 Buhherkhawl nei hmasa ber Zamzela, 1972
19 Puan thuikhawl nei hmasa ber Kawia (L), 1948
20 Dawr siam hmasa ber Zovi (L)
21 Eizawn nana thla la hmasa ber B.Rokunga
22 Colour TV nei hmasa ber Kamlova, 1982
23 B & W TV nei hmasa ber L.Ramkinlova, 1982
24 Scooter nei hmasa ber Engthangvunga (L), 1985
25 Kuhva phun hmasa ber Chhawna (L), 1950
26 Video (VCR) nei hmasa ber L.Ramkinlova, 1982
27 Jeep nei hmasa ber R.Remthanga, 1976
28 Truck (TMB) nei hmasa ber Kamlova, 1978
29 Sumo (Maxi Cab) nei hmasa ber H.Lalhmangaiha, 1999
30 Ceiling Fan nei hmasa ber Engthangvunga (L), 1978
31 Damdawi dawr nei hmasa ber Hauchhawna, 1970
32 Electyric Current pawt hmasa ber Engthangvunga (L), 1978
33 Generator nei hmasa ber H. Lalnunmawia, 1989
34 Inneih Video Camera a la hmasa ber Zothanglura & Lalzamveli, 12.02.87
35 Tractor nei hmasa ber HK.Hmingthanga, 1991
36 Chanchinbu chhuak hmasa ber Vainula Aw, 1972
37 Eizawn nana puan thui hmasa ber Thanga (L)
38 Khasi awm hmasa ber Ukata (L) leh Ianga (L)
39 Gurkhali awm hmasa ber Chheteri (Darhabela)
40 Bawng vulh hmasa ber Upa D.Sanga (L)
41 Dil (Tui khuah) nei hmasa ber Hrangtluana (L), 1955
42 Electric Istiri nei hmasa ber Zova Zite, 1979
43 Kel vulh hmasa ber Upa D.Sanga (L)
44 Kristian hmasa ber Lera (L), 1918
45 Upa (Ordained) hmasa ber Upa Tluanga (L), 1951
46 Tingtang (Guiter) nei hmasa ber Batchhunga (L)
47 Thingpui dawr siam hmasa ber Lalzami (L)
48 Chhang urna siam hmasa ber Rokhuma, 1983
49 Kohhran Dana innei hmasa ber Batchhunga (L) & Zothansangi, 1955
50 Phai (Leilet) nei hmasa ber R.Rochhuma (L) & C.Khama (L), 1952
51 Retailer ni hmasa ber Vawmthianga (L)
52 Telephone connection la hmasa ber Engthangvunga (L), 10.04.1991
53 Check gate hmasa ber Police Check gate, 1947 - 48
54 YMA in puanduma a vui hmasak ber Gainea (Gurkhali), 1972
55 YMA Chawimawina dawng hmasa ber H.Laltlanzova leh Vanlalngeni
56 Pawl thum passed hmasa ber HK. Thangluaia & Saithanga (L)
57 Pawl ruk passed hmasa ber HK. Thangluaia, 1950
58 HSLC Passed hmasa ber Thangkima & Hruaimawia (L), 1976
59 PU (Sc) Passed hmasa ber Laltluangliana Khiangte, 1980
60 MA Passed hmasa ber Zosiama Pachuau
61 M. Sc Passed hmasa ber JR.Lalhruaitluanga, 1997
62 Pharmacist ni hmasa ber Lianthanga
63 Health Worker ni hmasa ber K.Rokima, 1980
64 Nurse ni hmasa ber Zaihmingthangi
65 Doctor (MBBS) hmasa ber Dr. B.Zothankima, 1996
66 Doctor (Vety) hmasa ber Dr. Vanlalhuma, 1998
67 YMA (YLA) General Conference-a palai kal hmasa ber Zawia leh Lala, 1952
68 JE hmasa ber Hminglianthuama
69 SDO hmasa ber Benjamin L.Tlumtea
70 Pastor hmasa ber ZD.Lalhmachhuana, 1996
71 P/S zirtirtu hmasa ber Luaikhaia, 1947
72 M/S Headmaster hmasa ber J.Lalhmachhuana, 1967
73 H/S hmasa bera Headmaster hmasa ber Zosiama Pachuau MA, 1969
74 BD Passed hmasa ber Lalfakmawii, 1986
75 M.Th Passed hmasa ber Vanlalsawmi, 1997
76 Indian Service hmasa ber Vanhela Pachuau, 1976
77 Mizoram Service hmasa ber Lalbiakzama (Makuka), MPS
78 Chow siam hmasa ber Sawma, 1972
79 Drum Set nei hmasa ber Zarluaia, Lalnithanga leh Liankamlova, 1978
80 Maruti Car nei hmasa ber Engthangvunga (L), 1988
81 Auto Rickshaw nei hmasa ber Lalchawimawia, 1998
82 Xerox Machine nei hmasa ber Robert Sanghmingliana, 2003
83 Bus nei hmasa ber Engthangvunga (L), 1992
84 Sport-a Mizoram aiawha kal hmasa ber Lalthazuala, 1989
85 Vairengte Hospital hawn hnu a posmortem hmasak ber Saikapa (L), 1983
86 Sipai tang hmasa ber Lallungawia, 1964
87 B.E. Passed hmasa ber Azarea Laltinkima, 1998
88 Indian Navy tang hmasa ber LR.Zuala, 1987
89 Indian Air Force tang hmasa ber Rohmingliana, 1964
90 Bike nei hmasa ber Kamlova, 1978
91 Tank Lorry nei hmasa ber Sylvester Sawilaia, 1994
92 YMA in hmeichhe man a ei awmchhun Thangkungi W/o Evan Rallianzuala
93 Hindi BA hmasa ber Jacob Lalpiangruala, 1995
94 National Award dawng hmasa ber Ngurthanmawia Sailo, 1990
95 English Medium School ding hmasa ber Sawipee English Medium School. 1974
96 PCO hawng hmasa ber Robert Sanghmingliana, 1997
97 D.I & P.O Officer ni hmasa ber Robert Thangmawia, 1996
98 Mister Mizoram nihna hauh hmasa ber Ramengmawia Hrahsel, 2001 - 03
99 Radio Artist hmasa ber H.Lalhmangaihi (L), 1969
100 Zaithiam Cassette siam hmasa ber Lalridiki Salo, 1987
101 YLA (YMA) President hmasa ber Saidawla, 1947
102 YLA (YMA) Secretary hmasa ber Thangdanga (L), 1947
103 MHIP President hmasa ber HB.Laltlanliani, 1969
104 MHIP Secretary hmasa ber Vanlalruati, 1969
105 MUP President hmasa ber Kamsavunga Maj., 1980
106 MUP Secretary hmasa ber Tlanglawma (L), 1980
107 Mithi-in zan thumnaa YMA ralna bawm hung hmasa ber Venghlun veng, 1996
108 B.Sc (Agri) passed hmasa ber R.Lalrinawma, 1990
109 Member of Parliament (MP) ni hmasa ber Lalhmingliana, 2002
110 Hmeichhe VCM hmasa ber Lalmuani, 1991 - 1996
111 C.D Library nei hmasa ber Robert Sanghmingliana, 1999
112 Star Cable TV nei hmasa ber Hmingthangi, 1992 Apollo Star
113 Zirna a Mizoram pum huapa lawmman Pakhatna
 (1st position ) hauh hmasa ber
Laltluanglian Khiangte, 1973 (MSLC)
114 B.Com Passed hmasa ber R.Vanlalruata, 1984
115 MLA ni hmasa ber Zosiama Pachuau
116 Tlangau hmasa ber Pauva (L)
117 Lumehna dawr hawng hmasa ber Zorama, 1996
118 VCM thlantlin naupang ber RK.Rosangliana, (26 Yrs), 2002 -05